Optymalizacja Biznesu 4D Wrocław

Prezentacja o danych przestrzennych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym, które można wykorzystać przy zarządzaniu zakładem przemysłowym.

Prezentacja o danych przestrzennych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym, które można wykorzystać przy zarządzaniu zakładem przemysłowym.

Prezentacja Tableau i możliwościach zaczytywania danych przestrzennych w trakcie Optymalizacja Biznesu 4D organizowanego przez ILK Solutions.

Prezentacja rozwiązań o modelowaniu przestrzennym w czasie Optymalizacja Biznesu 4D.

W trakcie rozgrywki gry Fabryka 4D sumulującej rzeczywiste procesy zachodzące w zakładzie produkcyjnym.

Widok na Plac Solny

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas