Aplikacja biznesowa do analiz geoinformacyjnych

Aplikacja biznesowa do analiz geoinformacyjnych

Gdzie są zlokalizowani klienci przedsiębiorstwa, jak znaleźć te miejsca, gdzie sprzedaż będzie najefektywniejsza oraz gdzie są miejsca, gdzie możemy ją poprawić, są to istotne pytania w działalności biznesowej. Aby odpowiedzieć na te zagadnienia powstała aplikacja Mercury klasy BGI (Business GeoIntelligence) badająca relacje przestrzenne. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie analiz ,gdzie są rozmieszczeni klienci firmy i  gdzie są regiony o dużym potencjale sprzedaży. Wartości związane ze sprzedażą w określonych miejscach przedstawiane są z pełną wizualizacją danych na numerycznej mapie. Narzędzie może służyć do analizy wielkości sprzedaży wg. produktów i wg. lokalizacji miejsca dystrybucji. Dane opisowe z systemu ERP wyświetlają się na mapie jako diagramy słupkowe, które przedstawiają sprzedaż wg np. rodzaju produktu.

Opisane powyżej analizy są tylko jednym z przykładów zastosowań. Rodzaj przedstawianej analizy w Mercurym zależy od zagadnienia oraz danych jakie posiadamy, a które chcielibyśmy zobrazować graficznie. Może to być np. mapa zakładu przemysłowego z naniesionymi trasami ewakuacji i strefami niebezpiecznymi lub mapa hali produkcyjnej z naniesionymi zagadnieniami na istotnych obszarach z punktu widzenia procesów na hali produkcyjnej. Możliwość zaczytywania danych z systemu ERP lub innych danych tabelarycznych może stanowić właściwe tło do analizowanego zjawiska lub procesu.

 

Uwarunkowania technologiczne

W zestawie narzędzi aplikacja posiada moduł eksportu danych z bazy ERP. Aplikacja może korzystać z wybranych danych z np. bazy GUS lub innych dostępnych wewnętrznych baz Klienta dotyczącej siły nabywczej klientów mierzonej ich dochodami. Do wizualizacji danych graficznych została zaprojektowana przeglądarka, która zaczytuje dane w formacie pliku shape (shp.)Shapefile to popularny format plików grafiki wektorowej, stosowany dla danych geoprzestrzennych używanych w Systemach Informacji Geograficznej, który jest rozwijany na zasadzie otwartego standardu. Dane geometryczne są w pełni zintegrowane z danymi opisowymi.

 

Uwarunkowania funkcjonalne

 • analizy sprzedaży z umiejscowieniem grafów na mapie administracyjnej Polski w formacie pliku shapefile – wartościowe w przekrojach Klientów lub towarów,
 • zaczytywanie danych z systemu ERP (import danych z każdego systemu ERP),
 • agregacja danych zgodna z agregacją QAD Enterprise Applications dla danych Klientów oraz indeksów,
 • korzystanie z danych GUS lub z innych baz danych do badania siły nabywczej w regionach,
 • możliwość wprowadzenia dodatkowych tabel rozszerzających zaczytane informacje (np. plany sprzedaży etc),
 • porównanie zagregowanych danych na poziomie powiatów lub województw z danymi statystycznymi, w szczególności na tle tzw. klasyfikacji,
 • możliwość zbierania danych w układzie miesięcznym, agregowanych po kwartale i roku.

ILK Solutions uczestniczyło we wszystkich etapach tego projektu czyli:

 • tworzenia założeń wstępnych,
 • budowy szczegółowej specyfikacji,
 • współpracy z zespołem programistycznym oraz klientem przy wdrożeniach pilotażowych,
 • wdrożeń i szkoleń u Klienta,
 • ILK Solutions jest właścicielem praw autorskich aplikacji.

 

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas