Aplikacja biznesowa do analiz geoinformacyjnych

Gdzie są zlokalizowani klienci przedsiębiorstwa, jak znaleźć te miejsca, gdzie sprzedaż będzie najefektywniejsza oraz gdzie są miejsca, gdzie możemy ją poprawić, są to istotne pytania w działalności biznesowej. Aby odpowiedzieć na te zagadnienia powstała aplikacja Merkury klasy BGI (Business GeoIntelligence) badająca relacje przestrzenne. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie analiz ,gdzie są rozmieszczeni klienci firmy i  gdzie są regiony o dużym potencjale sprzedaży. Wartości związane ze sprzedażą w określonych miejscach przedstawiane są z pełną wizualizacją danych na numerycznej mapie. Narzędzie może służyć do analizy wielkości sprzedaży wg. produktów i wg. lokalizacji miejsca dystrybucji. Dane opisowe z systemu ERP wyświetlają się na mapie jako diagramy słupkowe, które przedstawiają sprzedaż wg np. rodzaju produktu.

Opisane powyżej analizy są tylko jednym z przykładów zastosowań. Rodzaj przedstawianej analizy w Merkurym zależy od zagadnienia oraz danych jakie posiadamy, a które chcielibyśmy zobrazować graficznie. Może to być np. mapa zakładu przemysłowego z naniesionymi trasami ewakuacji i strefami niebezpiecznymi lub mapa hali produkcyjnej z naniesionymi zagadnieniami na istotnych obszarach z punktu widzenia procesów na hali produkcyjnej. Możliwość zaczytywania danych z systemu ERP lub innych danych tabelarycznych może stanowić właściwe tło do analizowanego zjawiska lub procesu.

 

Uwarunkowania technologiczne

W zestawie narzędzi aplikacja posiada moduł eksportu danych z bazy ERP. Aplikacja może korzystać z wybranych danych z np. bazy GUS lub innych dostępnych wewnętrznych baz Klienta dotyczącej siły nabywczej klientów mierzonej ich dochodami. Do wizualizacji danych graficznych została zaprojektowana przeglądarka, która zaczytuje dane w formacie pliku shape (shp.)Shapefile to popularny format plików grafiki wektorowej, stosowany dla danych geoprzestrzennych używanych w Systemach Informacji Geograficznej, który jest rozwijany na zasadzie otwartego standardu. Dane geometryczne są w pełni zintegrowane z danymi opisowymi.

 

Uwarunkowania funkcjonalne

 • analizy sprzedaży z umiejscowieniem grafów na mapie administracyjnej Polski w formacie pliku shapefile – wartościowe w przekrojach Klientów lub towarów,
 • zaczytywanie danych z systemu ERP (import danych z każdego systemu ERP),
 • agregacja danych zgodna z agregacją QAD Enterprise Applications dla danych Klientów oraz indeksów,
 • korzystanie z danych GUS lub z innych baz danych do badania siły nabywczej w regionach,
 • możliwość wprowadzenia dodatkowych tabel rozszerzających zaczytane informacje (np. plany sprzedaży etc),
 • porównanie zagregowanych danych na poziomie powiatów lub województw z danymi statystycznymi, w szczególności na tle tzw. klasyfikacji,
 • możliwość zbierania danych w układzie miesięcznym, agregowanych po kwartale i roku.

ILK Solutions uczestniczyło we wszystkich etapach tego projektu czyli:

 • tworzenia założeń wstępnych,
 • budowy szczegółowej specyfikacji,
 • współpracy z zespołem programistycznym oraz klientem przy wdrożeniach pilotażowych,
 • wdrożeń i szkoleń u Klienta,
 • ILK Solutions jest właścicielem praw autorskich aplikacji.

 

Pakiet analiz geoprzestrzennych

 

 

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 514 647 588

Napisz do nas