Aplikacja do analiz geomarketingowych

Gdzie są zlokalizowani klienci przedsiębiorstwa, jak znaleźć te miejsca, gdzie sprzedaż będzie najefektywniejsza oraz gdzie są miejsca, gdzie możemy ją poprawić, są to istotne pytania w działalności biznesowej. Aby odpowiedzieć na te zagadnienia powstała aplikacja klasy BI (Business Intelligence) badająca relacje przestrzenne, gdzie są rozmieszczeni klienci firmy, gdzie są regiony o dużym potencjale sprzedaży. Wartości związane ze sprzedażą w określonych miejscach przedstawiane są z pełną wizualizacją danych na numerycznej mapie.

Narzędzie służy do analizy wielkości sprzedaży wg. produktów i wg. lokalizacji miejsca dystrybucji. Dane opisowe z systemu ERP wyświetlają na mapie jako diagramy słupkowe, które przedstawiają sprzedaż wg np. rodzaju produktu.

 

Uwarunkowania technologiczne

W zestawie narzędzi posiada moduł eksportu danych z bazy ERP. Aplikacja korzysta z wybranych danych z bazy GUS dotyczącej siły nabywczej klientów mierzonej ich dochodami. Do wizualizacji danych graficznych została zaprojektowana przeglądarka, która zaczytuje dane w formacie pliku shape (shp.)Shapefile to popularny format plików grafiki wektorowej, stosowany dla danych geoprzestrzennych używanych w Systemach Informacji Geograficznej, który jest rozwijany na zasadzie otwartego standardu. Dane geometryczne są w pełni zintegrowane w danymi opisowymi.

 

Uwarunkowania funkcjonalne

 • analizy sprzedaży z umiejscowieniem grafów na mapie administracyjnej Polski – wartościowe w przekrojach Klientów lub towarów,
 • zaczytywanie danych z systemu ERP (np. MFG/PRO),
 • agregacja danych zgodna z agregacją MFG/PRO dla danych Klientów oraz indeksów,
 • korzystanie z danych GUS do badania siły nabywczej w regionach;
 • możliwość wprowadzenia dodatkowych tabel rozszerzających zaczytane informacje (np. plany sprzedaży etc),
 • porównanie zagregowanych danych na poziomie powiatów lub województw z danymi statystycznymi, w szczególności na tle tzw. klasyfikacji,
 • możliwość zbierania danych w układzie miesięcznym, agregowanych po kwartale i roku.

Założycielka ILK Solutions Małgorzata Urszula Nowak uczestniczyła we wszystkich etapach tego projektu czyli:

 • tworzenia założeń wstępnych,
 • budowy szczegółowej specyfikacji,
 • współpracy z zespołem programistycznym oraz klientem przy wdrożeniach pilotażowych,
 • wdrożeń i szkoleń u klienta.
 • ILK Solutions jest właścicielem praw autorskich aplikacji.

 

Pakiet analiz geoprzestrzennych

Prezentacja funkcjonalności

 

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata@ilk.com.pl Telefon: +48 514 647 588

Napisz do nas