BIM więcej niż PLM

BIM (Building Information Modeling) wyrósł z branży budowlanej. W 2010 stał się jednym z głównych elementów oficjalnej strategii rządowej Wielkiej Brytanii i od tego czasu dużo się wokół niego dzieje, także w Polsce. Informatyzacja branży budowlanej w stosunku do przemysłowej nastąpiła później, ale technologia BIM wyrosła z technologii PLM (Product Lifecycle Management) obejmującej informatyzację a w ślad za nią automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

BIM opiera się na tych samych koncepcjach co PLM, czyli procesie modelowanie danych budowli celem reprezentacji cyklu jej życia, ujednoliceniu standardów wymiany informacji między systemami, uwypukleniu znaczenia pracy zespołowej. Różnią się tym, że PLM są procesami łatwiejszymi, gdyż dotyczą na ogół jednej organizacji i w branży przemysłowej proces cyklu życia wyrobów jest częściej zestandaryzowany i powtarzalny. W branży budowlanej liczba zmiennych jest większa, stąd modelowanie bardziej złożone. Ten fakt powoduje, że młodą technologię BIM będzie można wykorzystać w przemyśle. Obie technologie łączy innowacyjność i są określane mianem przełomowych (disruptive) i jednocześnie rewolucyjnych. 

Kompleksowy BIM to zespół narzędzi, które zarządzają modelami 3D. Pozwalają także analizować zmiany w przestrzeni czasowej. Dlatego mówimy o wymiarze 4D i następnych.

Szacuje się, że w projektach prowadzonych w technologii BIM redukuje się czas realizacji oraz koszty o 12%.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata@ilk.com.pl Telefon: +48 514 647 588

Napisz do nas