Zarządzanie geoinformacyjne przedsiębiorstwem

Geoinformatyka

Geoinformatyka  jest dziedziną wiedzy obejmującą nauki ścisłe i przyrodnicze oraz techniki informatyczne je realizujące zajmująca się przetwarzaniem informacji geo-czasowo-przestrzennej. Geoinformatyka (geomatyka) jest zgrabnie określana przez Oxford English Dictionary „matematyką Ziemi”. Obejmuje opis metod pozyskiwania, gromadzenia, aktualizacji, zarządzania, analizowania i udostępniania danych odniesionych przestrzennie do powierzchni Ziemi (danych geograficznych) (a także wszystkiego, co na niej istnieje). Ma ona wiele cech oraz zastosowań. Należą do nich m.in: miara, umiejscowienie w przestrzeni (lokalnej np. przestrzeni obiektu czy instytucji lub w odniesieniu do Ziemi), reprezentacja graficzna, warstwy tematyczne, analizy różnego rodzaju, zarządzanie kryzysowe. Jedną z istotniejszych cech to umiejscowienie w przestrzeni procesów i zjawisk oraz rzeczy, które mają swoje wymiary.

Ma bardzo ważne zastosowanie w sytuacji niezrównoważonego rozwoju cywilizacji, która prowadzi w skali światowej do ponad dwukrotnego wykorzystania w stosunku do normatywu tzw. globalnego hektara. A niektóre państwa wykorzystują nawet 10-krotnie więcej natury i jej bogactw niż przewiduje ich normatyw. W skali lokalnej ocenia się, że potencjalna poprawa ogólnej efektywności gospodarki poprzez informację przestrzenną sięga rzędu 15%, gdyż 80% decyzji związanych jest z przestrzenią. Ważną metodą jest geomodelowanie, na które składa się geolokalizacja, geoinwentaryzacja, geomonitoring, geoanalityka. Geomodelowanie jest nowoczesnym podejściem do Business Intelligence i określane jest mianem Business Geointelligence.

Geneza

Pojęcie wyrosło z GIS (Geographic Information System). Pod koniec lat 80-tych XX wieku GIS określa się także jako dziedzinę wiedzy i na początku lat 90-tych nazywany jest geomatyką lub geoinformatyką. W XXI wieku pojęcia geoinformatyki nie można traktować tylko jako dziedziny wiedzy wywodzącej się nauk geograficznych, z czym się w obiegowym znaczeniu kojarzy się najczęściej. Geoinformatyka podobnie jak informatyka jest wiedzą interdyscyplinarną a dzisiejsze techniki umożliwiają modelowanie świata rzeczywistego w obiekty i metody implementowane w systemach informatycznych. Wiedza geoinformatyczna ma swoje źródła w kartografii. Tradycyjna mapa zawsze była próbą odzwierciedlenia świata rzeczywistego, czyli możemy mówić o „bliźniaku” rzeczywistości. Od kiedy istnieją Systemy GIS (początek lat 60-tych XX wieku – Kanadyjski System Informacji Przestrzennej stworzony przez Roberta Timlinsona i jego współpracowników) możemy mówić o próbach tworzenia cyfrowych bliźniaków (Digital Twins). Reg Golledge (geograf behawioralny) z University of California w Santa Barbara od 1977 roku pracował nad percepcją przestrzeni geograficznej przez człowieka. Jego badania dotyczyły badań nad zachowaniem jednostki przy użyciu modeli statystycznych i matematycznych, szczególnie z zastosowaniem systemów geoinformatycznych. Uważał, że badania dotyczące systemów geoinformacyjnych są największym wkładem geografii w integrację nauk społecznych i przyrodniczych . Od lat 90-tych XX wieku jest to także znaczący wkład geografii w gospodarkę, którego znaczenie będzie rosło w XXI wieku w związku z cyfryzacją nowych obszarów życia człowieka i społeczeństw.

W zakresie geoinwentaryzacji i geomonitoringu użyteczna jest technologia BIM (Building Information Modeling/Management). W 2010 stał się jednym z głównych elementów oficjalnej strategii rządowej Wielkiej Brytanii i od tego czasu dużo się wokół niego dzieje, także w Polsce. Informatyzacja branży budowlanej w stosunku do przemysłowej nastąpiła później, ale technologia BIM wyrosła z technologii PLM (Product Lifecycle Management) obejmującej informatyzację a w ślad za nią automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

Model BIM wykorzystany w przemyśle pozwala na:

  • organizację i kontrolę pracy całego przedsiębiorstwa, usprawniając procesy na hali produkcyjnej,
  • modernizację obiektu budowlanego oraz linii produkcyjnych,
  • bieżący serwis maszyn czy zarządzanie ryzykiem.

Oferowane przez technologie BIM  rozwiązania cyfrowe mają  zastosowania w całym cyklu życia majątku trwałego przedsiębiorstwa  obejmując nieruchomości i infrastrukturę oraz linie technologiczne i będą to etapy:

  • planowania inwestycji,
  • realizacji inwestycji,
  • eksploatacji, konserwacji i modernizacji.

BIM opiera się na tych samych koncepcjach co PLM, czyli procesie modelowania danych obiektu celem reprezentacji cyklu jego życia, ujednoliceniu standardów wymiany informacji między systemami, uwypukleniu znaczenia pracy zespołowej. Różnią się tym, że PLM są procesami łatwiejszymi, gdyż dotyczą na ogół jednej organizacji i w branży przemysłowej proces cyklu życia wyrobów jest częściej zestandaryzowany i powtarzalny. W branży budowlanej liczba zmiennych jest większa, stąd modelowanie bardziej złożone. Ten fakt powoduje, że BIM można wykorzystać w przemyśle. Obie techniki łączy innowacyjność i są określane mianem przełomowych (disruptive) i jednocześnie rewolucyjnych. 

Kompleksowy BIM to zespół narzędzi, które zarządzają modelami 3D. Pozwalają także analizować zmiany w czasie. Dlatego mówimy o wymiarze 4D i następnych.

Szacuje się, że w projektach prowadzonych w technologii BIM redukuje się czas realizacji oraz koszty o 12%.

Technologia BIM umożliwia stworzenie cyfrowego modelu planowanego lub istniejącego obiektu, który obejmuje bazę danych zawierającą wszystkie elementy składowe wraz ich właściwościami.

 

Użytkownik  BIM, dzięki interfejsowi 3D, może intuicyjnie poruszać się w przestrzeni wirtualnej rzeczywistości i łatwo komunikować z prototypem modelu BIM bez konieczności posiadania kompetencji inżynierskich czy informatycznych.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas