Zarządzanie geoinformacyjne przedsiębiorstwem

BIM więcej niż PLM

BIM (Building Information Modeling/Management) – system informacyjny dla budowli każdego rodzaju. W 2010 stał się jednym z głównych elementów oficjalnej strategii rządowej Wielkiej Brytanii i od tego czasu dużo się wokół niego dzieje, także w Polsce. Informatyzacja branży budowlanej w stosunku do przemysłowej nastąpiła później, ale technologia BIM wyrosła z technologii PLM (Product Lifecycle Management) obejmującej informatyzację a w ślad za nią automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych.

Model BIM wykorzystany w przemyśle pozwala na:

  • organizację i kontrolę pracy całego przedsiębiorstwa, usprawniając procesy na hali produkcyjnej,
  • modernizację obiektu budowlanego oraz linii produkcyjnych,
  • bieżący serwis maszyn czy zarządzanie ryzykiem.

Oferowane przez technologie BIM  rozwiązania cyfrowe mają  zastosowania w całym cyklu życia majątku trwałego przedsiębiorstwa  obejmując nieruchomości i infrastrukturę oraz linie technologiczne i będą to etapy:

  • planowania inwestycji,
  • realizacji inwestycji,
  • eksploatacji, konserwacji i modernizacji.

BIM opiera się na tych samych koncepcjach co PLM, czyli procesie modelowania danych obiektu celem reprezentacji cyklu jego życia, ujednoliceniu standardów wymiany informacji między systemami, uwypukleniu znaczenia pracy zespołowej. Różnią się tym, że PLM są procesami łatwiejszymi, gdyż dotyczą na ogół jednej organizacji i w branży przemysłowej proces cyklu życia wyrobów jest częściej zestandaryzowany i powtarzalny. W branży budowlanej liczba zmiennych jest większa, stąd modelowanie bardziej złożone. Ten fakt powoduje, że BIM można wykorzystać w przemyśle. Obie techniki łączy innowacyjność i są określane mianem przełomowych (disruptive) i jednocześnie rewolucyjnych. 

Kompleksowy BIM to zespół narzędzi, które zarządzają modelami 3D. Pozwalają także analizować zmiany w czasie. Dlatego mówimy o wymiarze 4D i następnych.

Szacuje się, że w projektach prowadzonych w technologii BIM redukuje się czas realizacji oraz koszty o 12%.

Technologia BIM umożliwia stworzenie cyfrowego modelu planowanego lub istniejącego obiektu, który obejmuje bazę danych zawierającą wszystkie elementy składowe wraz ich właściwościami.

 

Użytkownik  BIM, dzięki interfejsowi 3D, może intuicyjnie poruszać się w przestrzeni wirtualnej rzeczywistości i łatwo komunikować z prototypem modelu BIM bez konieczności posiadania kompetencji inżynierskich czy informatycznych.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 514 647 588

Napisz do nas