50-lecie Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

50-lecie Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

W ramach obchodów 50. rocznicy powstania Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w 2018 roku miało miejsce wiele wydarzeń we Wrocławiu oraz w okolicach.

W dniach w  11-13 października odbyło się międzynarodowe IV Sympozjum Naukowe pt ” Innowacje w nauce, gospodarce i w społeczeństwie” organizowane przez Katedrę Organizacji i Zarządzania przy Wydziale Informatyki i Zarządzania Informatyki Politechniki Wrocławskiej oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Lądek- Długopole. ILK Solutions zgłosiło referat p.t. Nowoczesne modelowanie biznesowe poprzez dane geoinformacyjne

W dniach 4, 5 i 7 grudnia  miały miejsce główne obchody uroczystości, które odbywały się na terenie Campusa Politechniki Wrocławskiej.  5 grudnia w ramach dnia studenckiego zostały zaprezentowane przez zespoły studenckie projekty z zakresu praktycznych zastosowań informatyki w biznesie oraz odbyło się wręczenie nagród przez Pana dziekana Wydziału profesora Zygmunta Mazura w ramach konkursu API. W dniu 6 grudnia miała miejsce główna gala czasie której miał m.in. wystąpienie profesor Jan Miodek, który w piękny sposób opowiadał o językoznawstwie także w kontekście języków oprogramowania. Program do pobrania.

Wydarzenia było okazją do wymiany wiedzy i poglądów z naukowcami z całej Polski i zagranicy m.in. w zakresie lean manufacturing, modelowania biznesowego, zarządzania organizacją oraz zrównoważonego rozwoju. Było także okazją do zapoznania się dotychczasowym dorobkiem Wydziału w ujęciu historycznym oraz planami i kierunkami działań badawczych i edukacyjnych na najbliższe lata. Spotkaniom towarzyszyło wiele miłych wydarzeń jak np. koncerty Pana profesora Jana Miodka i zespołu  Zbigniew Malara&Mirosław Suliga, urodzinowy tort, uroczysta kolacja po Seminarium w zabytkowych wnętrzach Domu Uzdrowiskowego Wojciech w Lądku Zdroju czy piesza wycieczka z przewodnikiem w góry.

Po IV Sympozjum Naukowym pt ” Innowacje w nauce, gospodarce i w społeczeństwie” w  roku 2019 w wydawnictwie  Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej ukazała się książka „Innowacje a dobrostan społeczeństwa, gospodarki i przedsiębiorstw. Próba pomiaru” pod redakcją pana profesora Zbigniewa Malary i dr Jerzego Tutaja, w której została umieszczona m.in. publikacja Pomiar korzyści wynikający z geoinformacji na przykładzie budowy modelu obiektu.

Współautorami  publikacji są  dr inż. Anna Maria KAMIŃSKA – Wydział Informatyki i Zarządzania – Politechnika Wrocławska, Małgorzata Urszula NOWAK – ILK Solutions, Piotr DRĄG – Esember Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas