Konferencja – Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych

W dniach 6 -7 listopada 2019 w Warszawie miała miejsce  konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. Informacje prasowe.

W dniu 7 listopada 2019 r. w czasie XXIX Konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat „GEOINFORMACJA WOBEC WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH” został wygłoszony  referat Andrzeja Targowskiego i  Małgorzaty Urszuli Nowak. pt. „WSTĘP DO KONCEPCJI SYSTEMU KIEROWANIA  GEOINFORMATYCZNEGO (SKG) CYWILIZACJA 7D”  Prezentacja.

Program Konferencji

Obrady  koncentrowały się wokół następującej problematyki:

  • Tendencje rozwojowe informacji geograficznej: sztuczna inteligencja (w tym  uczenie maszynowe, sieci semantyczne), Spatial Big Data, 3D, GIS i BIM, Smart City, inżynieria geoinformacji, gospodarka oparta na danych, nauka oparta na danych (data science),

  • Infrastruktury geoinformacyjne,

  • Geoinformacja w rejestrach publicznych, otwarte zbiory danych,

  • Kształtowanie społeczeństwa geoinformacyjnego (upowszechnianie wiedzy i umiejętności
    w zakresie niezbędnym dla szerokiego korzystania z geoinformacji),

  • Jakość i efektywność użytkowania zbiorów i usług danych przestrzennych,

  • Rozwój młodej kadry (sesje młodych geomatyków).

Strona XXIX Konferencji PTIP.

W otwarciu konferencji uczestniczył Główny Geodeta Kraju Pan Waldemar Izdebski – informacja na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

 

 

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas