Wieloskalowość – Seminarium Data Science

Profesor Marek Niezgódka (CNT UKSW): Wieloskalowość w modelach matematycznych procesów w układach złożonych – 21.05.2020

Motywem przewodnim seminarium było pokazanie szeregu atrakcyjnych ze względu zarówno na rangę naukową, ale również na wartość użytkową, problemów badawczych, o odniesieniach do konkretnych zastosowań. A dlaczego taki temat w ramach seminarium z Data Science? Jest to obszar badawczy na granicy dzisiejszych granic poznania, i to w wielu wymiarach; tym samym oferuje ogromne szanse jako dziedzina badań, wychodzących od głębokiego zrozumienia informacji eksperymentalnej lub obserwacyjnej zawartej w danych, często o ogromnym wolumenie.

Wysoki poziom złożoności oraz potrzeba równoczesnego uwzględnienia wielu skal rozdzielczości czasowo-przestrzennej są cechami charakterystycznymi licznych modeli matematycznych układów rzeczywistych i procesów w nich zachodzących. Analiza takich modeli i ocena ich użyteczności jest często możliwa jedynie na poziomie fenomenologicznym; stan wiedzy teoretycznej ciągle ma charakter bardzo wstępny.

W zastosowaniach o szczególnie właśnie teraz aktualnym znaczeniu, związanymi z zagadnieniami dynamiki populacji, występują fundamentalne wyzwania poznawcze, ale również istotne kwestie odpowiedzialności za wiarygodność prezentowanych wyników.

Wyzwania dotyczą w szczególnie dużym zakresie modelowania procesów rozwoju struktur przestrzennych, w których pojawiają się efekty transformacji strukturalnych. Jest tak nie tylko w kontekście dynamiki złożonych populacji, ale w zagadnieniach modelowania wielu procesów fizyko-chemicznych.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas