Aplikacja biznesowa do analiz geoinformacyjnych

Aplikacja biznesowa do analiz geoinformacyjnych

Mercury aplikacja klasy BGI (Business GeoIntelligence) badająca relacje przestrzenne, umożliwia przeprowadzenie analiz  danych z wielu źródeł na geoplatformie. Wielopoziomowe analizy danych z wielu źródeł prezentowane są się na mapie jako np diagramy słupkowe, kołowe lub inne  dostosowane do potrzeby prezentacji zjawiska na mapie zgodnie z zasadami geowizualizacji kartograficznej. Zaletą takiej analizy jest także, że ma ona wymiar czasowy, czyli umożliwia analizę zjawisk w przedziałach czasowych. Analiza zjawisk w ciągach czasowych daje możliwość ich predykcji w nadchodzącej przyszłości z prezentacją wyników w postaci obrazowej. Rodzaj przedstawianej analizy w Mercurym zależy od zagadnienia oraz danych jakie posiadamy, a które chcielibyśmy zobrazować  i zanalizować graficznie. Prezentacja wizualna jest intuicyjnym przekazem wiedzy o danym zagadnieniu.

Wielopoziomowa analiza danych może dotyczyć takich zagadnień jak:

  • badania zjawisk gospodarczych czy społecznych na mapie terytorialnej zadanego obszaru np. potencjału sprzedaży zbudowanego na podstawie danych GUS w wybranych jednostkach terytorialnych np. kraju czy województwa dla wybranych produktów posegregowanych wg asortymentów pozyskanych z np. systemu ERP, takie badanie umożliwia wyciągnięcie wniosków na temat prognozowanej sprzedaży w wybranych miejscach. Wartości związane ze sprzedażą w określonych miejscach przedstawiane są z pełną wizualizacją danych na numerycznej mapie. Narzędzie może służyć do analizy wielkości sprzedaży wg. produktów i wg. lokalizacji miejsca dystrybucji.

 

  • badania różnych zjawisk i procesów w instytucji np. zakład przemysłowy : geolokalizacji wyposażenia oraz  zachodzących zjawisk i procesów w obiekcie przemysłowym, geoinwentaryzacji infrastruktury stałej (budowle) i ruchomej (urządzenia i wyposażenie), geomonitoringu stanu budowli oraz stanu maszyn i urządzeń, geonalityki i geozarządzania w tym kryzysowego.

 

  • badania zjawisk, procesów i zdarzeń dotyczących obiektów ( przedmiotów/rzeczy) – modelem do prezentacji może być model 2D, 3D  lub 4D obiektu.

 

Obiekty mogą być ze sobą połączone hierarchicznie w zależności od potrzeb co oznacza, że analizowany przedmiot/rzecz może być przypisany do konkretnej instytucji, która znajduje się w konkretnym obszarze terytorialnym. W ten sposób wzbogacany nasze analizy danymi dotyczącymi otoczenia rozpatrywanych przedmiotów/rzeczy czy też zjawisk czy procesów. Takie podejście umożliwia redukcję danych.

 

  • ILK Solutions jest właścicielem praw autorskich aplikacji.

18.06.2019, źródło i prawa autorskie: ILK Solutions

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas