About ILK Solutions

Interspatial Logic & Knowledge

ILK Solutions oferuje rozwiązania Business Geointelligence (B(G)I, BGI, BI) . BGI to geoanalityka biznesowa lub inaczej ujmując analityka biznesowa wykorzystująca dane geoinformacyjne, które są naturalnymi danymi opisującymi rzeczywistość biznesową.

BGI jest to także proces wprowadzania danych rzeczywistych w model danych przestrzennych zintegrowanych z danymi opisowymi a następnie syntetyzowania ich w wiedzę, która może być wykorzystana do zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją.

 

Rozwijaj się zamiast walczyć o przetrwanie

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 514 647 588

Napisz do nas