Digitalisation

Pozyskując dane przestrzenne możemy użyć jednej z metod:

  • skaningu laserowego (naziemny, samochodowy, lotniczy),
  • zdjęć aparatem fotograficznym,
  • wykorzystania kamer przemysłowych do bieżącej aktualizacji stanu budowli lub jej wybranego fragmentu oraz elementów wyposażenia,
  • wykorzystania zasobów, które posiadamy np mapę zasadniczą lub ewakuacyjną naszego przedsiębiorstwa, ale czy ją będziemy mogli wykorzystać zależy to od jakości i sposobu jej wykonania,
  • skorzystania z zewnętrznych baz danych przestrzennych.

Uzyskana np. w wyniku skanowania “chmura punktów” może być wykorzystywana do wizualizacji i prostych analiz.  Jednak aby posiadać pełną obiektowość kolejnym krokiem jest wykonanie modelowania, które wykonuje się przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Jedynie w pełni obiektowy model może nam posłużyć do wykonywania  zaawansowanych analiz topologicznych. Skanowanie oraz modelowanie możemy rozłożyć na etapy.  Złożoność skanowania zależy od celu do jakiego ma służyć model oraz od rozmieszczenia w przestrzeni poszczególnych jej elementów

 

Zobacz więcej o skanowaniu

Zobacz więcej o modelowaniu

Przeczytaj artykuł o skanowaniu

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 514 647 588

Napisz do nas