Kompetencje

Rozejrzyj się wokół

Twoje przedsiębiorstwo produkcyjne, którym zarządzasz oraz rozmieszczone w nim obiekty i urządzenia, zachodzące w nich procesy i zjawiska są umieszczone w układzie współrzędnych przestrzeni wielowymiarowych i mają przypisane określone miary  np. w przestrzeni oraz w czasie. Przedsiębiorstwo jest równocześnie zawsze osadzone w konkretnej przestrzeni geograficznej. Świadomość osadzenia przedsiębiorstwa w przestrzeni geograficznej usprawnia zarządzanie nim oraz ułatwia planowanie przyszłości.

 

Otaczające Cię wszędzie obiekty mają określoną geolokalizację, cechy i funkcje. Również każde zjawisko i proces ma swoją geolokalizację. Każdy obiekt w przestrzeni ma także swoje miary.

 

Geolokalizacja jest określeniem geograficznego położenia fizycznych przedmiotów lub osób.  Położenie definiowane jest poprzez współrzędne geograficzne, ale także przez dane adresowe (kod pocztowy, miasto, ulica i numer domu) czy kod kreskowy.

 

Mapa  była zawsze odzwierciedleniem rzeczywistej przestrzeni wokół np. przedsiębiorstwa – jest jej bliźniakiem. Współcześnie jest bliźniakiem cyfrowym. Dzisiejsze techniki cyfrowe dostarczają nam wielorakich narzędzi do wizualizacji obrazowej rzeczywistości. 

 

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas