Digitalizacja

Pozyskując dane przestrzenne możemy użyć jednej z metod:

  • skaningu laserowego (naziemny, samochodowy, lotniczy),
  • zdjęć aparatem fotograficznym,
  • wykorzystania kamer przemysłowych do bieżącej aktualizacji stanu budowli lub jej wybranego fragmentu oraz elementów wyposażenia,
  • wektoryzacji własnych zasobów: np.map ewakuacyjnych przedsiębiorstwa, planów urządzeniowych budowli oraz planów rozmieszczenia infrastruktury i inne ,
  • skorzystania z zewnętrznych baz danych przestrzennych.

Uzyskana np. w wyniku skanowania “chmura punktów” może być wykorzystywana do wizualizacji i prostych analiz.  Jednak aby posiadać pełną obiektowość kolejnym krokiem jest wykonanie modelowania, które wykonuje się przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Jedynie w pełni obiektowy model może nam posłużyć do wykonywania  zaawansowanych analiz topologicznych. Skanowanie oraz modelowanie możemy rozłożyć na etapy.  Złożoność skanowania zależy od celu do jakiego ma służyć model oraz od rozmieszczenia w przestrzeni poszczególnych jej elementów

Cyfryzacja – artykuł

Zobacz więcej o skanowaniu

Przeczytaj artykuł o skanowaniu

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas