Geolokalizacja w przedsiębiorstwie

Rozejrzyj się wokół

Przedsiębiorstwo przypomina organizm miejski. Istnieją w nim podobnie jak w mieście obiekty ruchome i stałe (nieruchomości) oraz zachodzą w przedsiębiorstwie procesy i czynności z którymi mamy także do czynienia w mieście. Dużym ułatwieniem w procesach zarządzania przedsiębiorstwa byłoby posiadanie jego cyfrowej mapy. Przy czym dziś mówiąc o mapie nie powinniśmy myśleć tylko o mapie dwumiarowej, gdyż dzisiejsze technologie dają nam możliwość posiadania danych trójmiarowych.  Informacje o środkach trwałych jak np: data zakupu, wartość, aktualny stan, potrzeba konserwacji, nieprawidłowości w funkcjonowaniu, termin przydatności są cechami obiektów, które są istotne w procesach oraz w planowaniu decyzji na hali produkcyjnej.

 

Geolokalizacja w powiązaniu z dotychczas gromadzonymi danymi o obiektach w zakładzie przemysłowym jak: czas pracy maszyn i linii technologicznych oraz poziom wykorzystania mocy produkcyjnych maszyn; danych o przestojach i źródłach ich przyczyn; zużytych materiałach lub surowcach, ilości zużytych mediów do produkcji, produkcji w toku, końcowej oraz wadliwej, mierniki efektywności produkcji, wprowadzi nową jakość informacyjną. Stanie się tak, bo obiekt nie będzie tylko zapisem informacji w rekordach jednego systemów IT np. ERP, MES , PLM ale zostanie także zanurzony w przestrzeni poprzez określenie danych o jego położeniu oraz wymiarach.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas