Kokpity

Użycie kokpitów menedżerskich do wspomagania zarządzania na hali produkcyjnej czy też dla potrzeb zarządu organizacji skróci procesy decyzyjne. Możliwość operowania na danych przestrzennych  prezentowanych na interaktywnych mapach hali produkcyjnej skróci czas reakcji w wielu procesach takich jak lokalizacja obiektów, zjawisk i osób, przemieszczenie oraz komunikacja między osobami. Do wybranych stacjonarnych czynności jak np. szkolenia z obsługi maszyn możemy użyć urządzeń VR.  Jednak żeby skorzystać z tej możliwości powinniśmy dysponować zdigitalizowaną przestrzenią naszego przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas