Procesy

Zarządzaj interaktywnie

Zarządzanie procesami w hali produkcyjnej powinno przebiegać w taki sposób, by przedsiębiorstwo funkcjonowało optymalnie, a problemy zostały rozwiązane zanim powstaną. Ale żeby taki stan osiągnąć muszą dobrze współpracować ze sobą wszystkie procesy. Ważne są prawidłowo komunikujące się ze sobą systemy IT oraz wymiana intuicyjnej informacji między ludźmi wewnątrz przedsiębiorstwa. Takie informacje reprezentowane na interaktywnych mapach w czasie rzeczywistym  mogą umożliwiać analizę danych pochodzących bezpośrednio z sensorów maszyn lub urządzeń.  Skraca się dzięki temu czas podejmowanych decyzji i reakcji na nie. Umożliwiają one także śledzenie obiektów przemieszczających w hali produkcyjnej.

Kluczowym zatem staje się do doskonalenia procesów w organizacji przez wprowadzenie zarządzania poprzez dane przestrzenne. Aby zacząć myśleć o takim zarządzaniu trzeba przeprowadzić digitalizację obiektów, która w dobie dzisiejszych technologii staje się coraz mniej kosztowna.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas