Zalety danych przestrzennych

Przedsiębiorstwo w geoprzestrzeni

Każdy obiekt w przestrzeni, jeśli zdefiniujemy mu współrzędne nabiera nowej wartości w systemie informatycznym. Zaletą wykorzystania danych przestrzennych dla użytkowników obecnych systemów IT będzie okazja do przeorganizowania aktualnych baz danych, tak aby kontekst przestrzenny był tym, który porządkuje i upraszcza dotychczasowe bazy danych.

Relacje przestrzenne między obiektami są kluczowym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szybka i jednoznaczna lokalizacja obiektów w przestrzeni pozwala zaoszczędzić czas produkcji i unikać pomyłek. Istotne jest także właściwe rozmieszczenie obiektów oraz urządzeń w przestrzeni, od tego może zależeć efektywność naszej produkcji.

Niezwykle ważną zaletą danych przestrzennych jest ułatwienie planowania remontów oraz modernizacji, gdyż dysponujemy bardzo precyzyjnie wyliczoną powierzchnią użytkową oraz możemy wyeliminować ewentualne kolizje w przestrzeni.

 

Skracamy czas komunikacji między osobami w przedsiębiorstwie, a dzięki temu usprawniamy proces przekazywania informacji oraz reagowania na zdarzenia.

Posiadanie danych przestrzennych to także naturalny krok do budowania infrastruktury Internetu Rzeczy (IoT). Posiadanie danych przestrzennych daje możliwość sporządzania laserowych wydruków 3D,  co może być użyteczne przy planowanych zmianach w wyrobach przy produkcji nieseryjnej oraz planowanych remontach lub modernizacjach maszyn. 

Zbudowanie własnego zasobu informacji przestrzennej przedsiębiorstwa jest obecnie łatwiejsze dzięki możliwości korzystania z danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Dane w Państwowym Zasobie Geodezyjnym są dobrej jakości a część z nich jest udostępniana nieodpłatnie.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas