O ILK Solutions

Interspatial Logic & Knowledge

ILK Solutions oferuje rozwiązania Business Geointelligence (B(G)I, BGI, BI) . BGI to geoanalityka biznesowa lub inaczej ujmując analityka biznesowa wykorzystująca dane geoinformacyjne, które są naturalnymi danymi opisującymi rzeczywistość biznesową.

BGI jest to także proces wprowadzania danych rzeczywistych w model danych przestrzennych zintegrowanych z danymi opisowymi a następnie syntetyzowania ich w wiedzę, która może być wykorzystana do zarządzania przedsiębiorstwem lub instytucją. Mianem przestrzennych modeli wielopoziomowych określa się klasę modeli, których wspólną cechą jest możliwość jednoczesnego modelowania interakcji przestrzennych i wielopoziomowej struktury procesu wzbogaconych o analizę danych charakteryzujących owe procesy , jak np. ma to miejsce w systemach GIS (Geographic Information System). Więcej o modelowaniu biznesowym

ILK Solutions rozwiązania Business Geointelligence oferuje we własnym narzędziu Mercury

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa dzięki geoinformacji

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas