Zespół

Małgorzata Urszula Nowak – Założycielka ILK Solutions – analityk gospodarczy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach dostarczających rozwiązania informatyczne dla przemysłu oraz zajmującymi się systemami geoinformacyjnymi obejmujące analizy biznesowe, w tym optymalizację procesów, rozwój oprogramowania, technologie informatyczne, tworzenie specyfikacji oprogramowania, zarządzanie zespołem oraz projektami.  Realizowała projekty technologiczne i informatyczne dla urzędów miejskich i powiatowych oraz dla zarządu spółki dotyczące optymalizacji obszaru finansów oraz procesów biznesowych. Posiada doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi korporacjami dostarczającymi rozwiązania informatyczne: zintegrowany system ERP dla przedsiębiorstw, system do harmonogramowania produkcji, system kodów kreskowych oraz system do analiz przestrzennych i geo-inżynierskich.

Z wykształcenia  geograf – klimatolog Uniwersytetu Wrocławskiego.  Absolwentka studiów podyplomowych: Bankowość i finanse (UE Wrocław), UNIGIS Systemy Informacji Geograficznej (UJ Kraków), Ochrony i Jakości Atmosfery (UWr). Zajmuje się publikacją artykułów naukowych z zakresu modelowania biznesowego, roli informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, wykorzystania innowacyjnych technik geoinformacyjnych w przemyśle oraz opracowań dotyczących zmian klimatu. Posiada w swoim dorobku naukowym wystąpienia na konferencjach naukowych dotyczące innowacyjnego wykorzystania geoinformatyki w przemyśle i w instytucjach przy stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz integracji danych z wielu źródeł na platformach geoinformacyjnych.

Jest właścicielem własnych autorskich produktów:

  1. prototypu gry strategicznej „Fabryka 4D”, która symuluje rzeczywiste procesy i zjawiska zachodzące w zakładzie produkcyjnym lub instytucji,
  2. warsztatów „Optymalizacja Biznesu 4D”, w czasie których uczestnicy wraz z ekspertami dziedzinowymi definiują optymalne rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem przy wykorzystaniu danych przestrzennych (geoinformacyjnych),
  3. prototypu aplikacji „Mercury” do analiz biznesowych, która integruje dane z wielu źródeł na platformie geoinformacyjnej.

Krzysztof Karsznia – adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w przedsiębiorstwach dostarczających rozwiązania geoinformacyjne w Polsce oraz w Szwajcarii. Realizował liczne projekty związane z projektowaniem i wdrażaniem zintegrowanych systemów monitoringu deformacji obiektów inżynierskich, głównie dla czołowych przedsiębiorstw polskiej gospodarki. Pracował w Szwajcarskiej Politechnice Federalnej ETH w Zurychu. Zaangażowany w projekty z zakresu geodezji inżynieryjnej i geodezji satelitarnej (SGGW w Warszawie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Z wykształcenia geodeta (doktorat z zakresu geodezji inżynieryjnej) posiadający również dyplom Zarządzania Projektami Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wśród zainteresowań naukowych, wymienić można integrację źródeł danych w pomiarach inżynierskich, pomiary specjalne oraz geostatystykę i modelowanie danych przestrzennych. 

 

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas