Analiza danych

Dane napływające z wielu źródeł tworzą wielkie bazy danych (Big Data). Niestety często wielkość baz danych nie przekłada na ich jakość. Przechowywanie, aktualizacja oraz zabezpieczenie danych to kolejny koszt dla przedsiębiorstwa. Rozwiązania chmurowe pozwalają obniżyć ten koszt, ale warto przed podjęciem decyzji o przeniesieniu danych w chmurę, przeprowadzić ich analizę pod kątem duplikacji danych z różnych systemów, jakości oraz użyteczności biznesowej oraz opłacalności takiego rozwiązania dla przedsiębiorstwa.

Wyłowienie użytecznych z punktu analityki biznesowej danych dla przedsiębiorstwa jest procesem czasochłonnym i kosztownym. W 2004 w raporcie U.S. National Institute of Standards and Technology  GCR 04-867 szacowano, że w części 40% czasu kadry inżynierskiej było poświęcana na lokalizację i weryfikację danych. W 2018 na pewno jest to zdecydowanie wyższy odsetek.

Kuszącym byłoby zrezygnowanie z części danych. Zbudowanie modelu danych przestrzennych jest krokiem ku temu, aby zmniejszyć lub ograniczyć ilość danych tekstowych. Mając przed sobą np. jabłko, które widzimy, że jest czerwone, ma szypułkę itd. nie musimy już tego opisywać tekstem. Może też się okazać, że o jabłku mamy dwa razy wprowadzoną informacje ile kosztowało, która była zapisana w różnych aplikacjach. Wprowadzenie danych przestrzennych będzie okazją do wykonania porządku bazach danych. Integracja danych tabelarycznych z dotychczasowych systemów z danymi przestrzennymi wskaże miejsca wielu sprzeczności i rozbieżności, które po wyjaśnieniu dadzą prawdziwy obraz rzeczywistości. Doświadczenia dotyczące integracji danych i procesy wyjaśniania rozbieżności miały miejsce przy wdrażaniu w np. bazy EGIB (Ewidencji Gruntów i Budynków).

Obiektowość oraz integralność danych geometrycznych i opisowych (tabelarycznych) oznacza możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o konkretnym obiekcie mapy, który został przedstawiony graficznie na mapie. Odwrotnie wychodząc z poziomu informacji opisowej zapisanej w relacyjnej bazie danych czyli, możemy łatwo odszukać i wyświetlić odpowiedni fragment mapy przedstawiający dany obiekt. Obiektowość i integralność danych geometrycznych i opisowych są cechami systemów geoinformacyjnych, które wyróżniają je na tle innych systemów informatycznych i stwarzają olbrzymie możliwości analityczne, które można wykorzystać w analizach biznesowych.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas