Automatyzacja

Optymalizacja wiąże z automatyzacją wybranych procesów i czynności.  Automatyzacja może usprawnić wiele procesów, ale warto podjąć decyzję, które z nich wymagają automatyzacji. Kryterium branym pod uwagę powinno być czy są kosztowo uzasadnione, warto rozważyć czynności powtarzalne oraz uciążliwe w wykonaniu lub niebezpiecznie dla człowieka. Ale aby zdecydować, które procesy i czynności wymagają automatyzacji potrzebna jest analiza procesów, której celem ma być nie automatyzacja sama w sobie ale jej korzyści dla przedsiębiorstwa.

Posiadanie danych przestrzennych jest istotne, aby przeprowadzić poprawną analizę procesów. Proces czy czynność zawsze wiąże się z obiektem. Jeśli będzie on miał reprezentację w postaci modelu 3D, to dopiero wtedy pojawi możliwość jego dobrego przeanalizowania we wszystkich aspektach topologicznych czyli takich np. tak przyleganie, zawieranie, przecinanie, cześć wspólna i inne oraz integracji z danymi tabelarycznymi.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas