Techniki

Obudź inteligencję przestrzenną twojego przedsiębiorstwa zarządzaj rzeczywistością interaktywnie

ILK Solutions proponuje analizę biznesową, która w trakcie tworzenia korzysta z różnych technologii. Jedną z nich jest BIM (Building Information Modeling). BIM to proces, który pozwala zbierać, modelować i zarządzać informacją o budowlach. BIM dotyczy różnych obiektów budowlanych czyli kubaturowych (budynki mieszkalne, biurowce, obiekty zabytkowe, rekreacyjne, przemysłowe) liniowych (drogi, koleje sieci przesyłowe), przemysłowych (instalacje i ciągi  technologiczne wraz z infrastrukturą).

Geoanalityka biznesowa (Business Geointelligence) to połączenie osiągnięć kilku różnych dziedzin czyli modelowania przestrzennego obiektów – BIM (Building Information Modeling), GIS (Geographical Information System) oraz systemów ERP, MES, PLM i innych systemów zarządzających procesami produkcji oraz systemami do wizualizacji wyników analiz biznesowych, które pozwala skutecznie zarządzać przestrzenią człowieka – jego rzeczywistością.

ILK Solutions Interspatial Logic & Knowledge

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas