Analiza trójwymiarowa w przedsiębiorstwie

Potrzeby branży budowlanej są bardzo duże w zakresie poprawienia wyników projektów, gdyż do tej w np Polsce tylko 2% projektów jest realizowane w terminie wyznaczonym przez harmonogramy, w projektach IT ten procent jest większy, ale dla użytkowników systemów IT jest on także niezadowalający. Czy z związku tym młoda technologia BIM może coś też zaoferować w przemyśle?

Tak, bo drugim aspektem technologii BIM jest, że łączy się ściśle z technologią systemów GIS (Geographical Information System) opartą na geolokalizacji czyli wykorzystującą dane przestrzenne. GIS wiązał się z cyfryzacją zasobów kartograficznych oraz stworzeniem systemów informatycznych, które zarządzają danymi przestrzennymi. Powstał w latach  60. XX wieku i rozwijał się mocno w  głównie sektorze publicznym oraz w nauce, gdyż przez wiele lat wymagał bardzo drogich narzędzi. Obecnie rozwiązania GIS można za rozsądne fundusze wdrożyć w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Warto w tym miejscu wskazać istotną różnicę między powszechnie używanymi systemami CAD a GIS. Systemy CAD wyrosły jako narzędzia konstrukcyjne ale nie są to systemy georeferencyjne czyli dane nie są osadzone we współrzędnych geograficznych, co powoduje, że nie można ich użyć do poprawnych analiz topologicznych. Precyzyjne relacje topologiczne przylegania, zawierania się, przecinania, nakładania się czy cześć wspólna obiektów i inne są istotne do prawidłowego funkcjonowania trójwymiarowego modelu powiązanego z danymi tabelarycznymi.

Skontaktuj się z nami

E-mail: malgorzata.nowak@ilk.com.pl Telefon: +48 608575908

Napisz do nas